Decyzja o wyborze studiów to nie lada wyzwanie dla każdego młodego człowieka. Wielu przyszłych studentów nie do końca wie, co studiować, żeby znaleźć dobrą pracę w przyszłości. Podczas gdy niektórzy kierują się pragmatyką i wybierają kierunki gwarantujące pracę w zawodzie, inni idealistycznie rozpoczynają studia na mniej chodliwych kierunkach. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś to warto rozważyć wybrane prze nas kierunki.

Pierwszym z nich jest Budownictwo. Kierunek ten można studiować niemalże w każdej partii Polski, z uwagi na to że cieszy się on powodzeniem wśród uczniów. Jedną z bardzo polecanych uczelni , na których występuje ten kierunek jest Politechnika Krakowska. Budownictwo to kierunek zapewniający studentowi ścisłą wiedzę, stąd w trakcie trwania studiów należy się spodziewać wielu przedmiotów matematycznych.

Zatem jeśli czujesz, że matematyka Cię przerasta, a Ty wykazujesz wiedzę humanistyczną, lubisz pisać, bądź uczyć się języków, udaj się na inne studia. Prawda jest jednak taka, że udając się na budownictwo, wiele osób przygotowuje się do tych studiów już w trakcie trwania szkoły średniej. Bardzo ważna jest znajomość chemii, rysunku technicznego oraz fizyki. W trakcie ich trwania realizowane są następujące przedmioty: geodezja, hydrologia, matematyka, geologia, chemia, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, budownictwo różnego typu oraz m.in. technologia robót budowlanych. W trakcie trwania studiów warto zadbać o doświadczenie zawodowe w postaci praktyk i staży. Trzeba również pamiętać, że osiągnięcie tytułu magistra to dopiero pierwszy krok do pracy w tym obszarze. Kolejnym ciekawym technicznym kierunkiem studiów jest architektura. Studia te wymagają od kandydatów umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Student architektury wykonuje podczas studiów liczne projekty, stąd tak ważne jest także zdyscyplinowanie.

W trakcie szkoły średniej warto zwrócić uwagę na takie przedmioty jak fizyka, matematyka i rysunek techniczny. O tym, czy architektura stanie się Twoimi studiami, decyduje nie tylko wynik egzaminu maturalnego, ale i sprawdzane przez komisję zdolności plastyczne. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty, jak budownictwo, historia architektury, projektowanie architektoniczne, instalacje budowlane, komputerowe wspomaganie projektowania, materiałoznawstwo, mechanika budowli itp. Po uzyskaniu dyplomu magistra, aby zaistnieć na rynku jako dobry architekt, należy się doszkalać. Warto zadbać również o naukę języków obcych. Architektura, choć wymagająca, daje wiele satysfakcji. Następną propozycją jest geodezja i kartografia. Bardzo ważne, aby kandydat posiadał wiedzę z geografii. W trakcie studiów realizuje się takie przedmioty, jak: geomorfologia,geologia, fizyka, astronomia geodezyjna, mapy numeryczne i rysunek techniczny.

Geodezja to bardzo przyszłościowy kierunek, gwarantujący studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy. Warto pamiętać, że gwarancję znalezienia dobrej pracy, dają nie tylko studia, ale i cechy osobowościowe cenione na danym stanowisku.

7 cze Brak komentarzy admin Shuma , ,