Ściany żelbetowe stawiamy w dużych budowlach produkcyjnych, halach magazynowych, w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, szpitale, teatry, czy klatki schodowe. Produkują je rozmaite przedsiębiorstwa budowlano-montażowe. Wszystkie te, które specjalizują się w wytwarzaniu prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego. Są to betonowe warstwy połączone ze sobą przy użyciu łączników ze stali. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy warstwami betonu to termoizolacja o grubości zgadzającej się z projektem. Możliwą warstwą techniczna jest np. styropian, polistyren ekstrudowany, wełna mineralna lub inny uwzględniony w projekcie materiał izolacyjny. Wierzchnia część ściany bywa pokryta różnymi strukturami. Ściany warstwowe mogą posiadać również, rozmaite dziury na okna albo drzwiowe. Mogą lecz nie muszą być wyposażone w elementy instalacji elektrycznych albo sanitarnych. W związku z zastosowaniem tych ścian skracamy w dużej mierze czas realizacji danych projektów. Płaszczyzny ścian mogą być wykonane na równo lub w fakturze w naturalnej kolorystyce betonu, mamy możliwość posiadać wtedy już gotową ścianę elewacyjną, odpowiednio zabezpieczoną na wypadek pożaru. Istnieją ściany składające się z jednej warstwy, dwóch lub trzech warstw

Bardzo wysoka jakość tych produktów zapewnia nam wiele lat używalności tego produktu.

Czasem potrzebne są wzmocnienia konstrukcji, gdy stare są niesprawne, albo niewystarczające w stosunku do przeznaczenia. Tutaj wykorzystuje się kształtki, maty, iniekcje ciśnieniowe albo też rewelacyjne taśmy węglowe, które w dzisiejszych czasach są z najnowocześniejszym zastosowaniem w tym obszarze. Materiały używane do tych celów mają formę taśm zbrojonych jednokierunkowych, albo też tkanin o strukturze włókien ułożonych w jednym, dwóch albo więcej kierunkach. Sprawiają one, że konstrukcje żelbetowe drewniane i murowane są trwalsze. Używając tego materiału polepszamy odporność na odkształcanie i rozciąganie konstrukcji. Wytwór ten także może być pokryty farbą malarska, albo zaprawą, tak aby wynik wizualny był satysfakcjonujący. To naprawdę ważna i fajna dobra strona tego materiału. Wszystkie braki w betonie lub w innym podobnym materiale, możemy profesjonalnie zakryć tą formą wzmocnienia. Istnieją również odmienne rodzaje wzmocnień np. wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi, uszczelnianie konstrukcji technikami iniekcyjnymi, wzmacnianie konstrukcji częściami ze stali. Wyróżniamy również techniki powierzchniowe izolacyjne pionowe, poziome. Oczywiście przed każdym wykonaniem tego typu prac musi być właściwy projekt napraw, wzmocnień, czy uszczelnień. analiza najwłaściwiej komputerowa dotycząca dynamiki. Nasi zachodni sąsiedzi już od dłuższego czasu fascynują się wykorzystywaniem włókien do wzmocnień węglowych. Można powiedzieć, iż mają tam totalnego bzika w tej dziedzinie. Najświeższy nurt i najnowsza moda. Czerpmy z nich przykład wszak brać i czerpać powinno się od najwybitniejszych. Tylko stosując w praktyce sprawdzone i przetestowane już przez innych rozwiązania, możemy osiągnąć sukces w najprostszy sposób. W dziedzinie budownictwa prym wiodą ekipy niemieckie, idąc ich kierunkiem posuniemy się naprzód na pewno już w najbliższej przyszłości. Polak potrafi to oczywiste.

12 mar Brak komentarzy admin Shuma ,